Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) to pierwsza w Europie pozarządowa akademia dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów środowisk międzynarodowych. Od chwili powstania w 2004 roku ponad 3000 absolwentów z 40 krajów uczestniczyło w szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach eksperckich i studiowało w ramach naszych programów dyplomatycznych. W EAD nie tylko kształcą, ale też inspirują postawy przywódcze oraz wyposażają w kompetencje i sieć kontaktów niezbędnych do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem.