FRSE zajmuje się zarządzaniem europejskimi programami wspierającymi modernizację systemu oświaty.  Dzięki działalności FRSE setki tysięcy ludzi w różnym wieku, z różnymi poziomami wykształcenia i posiadanymi umiejętnościami miało szansę uczestniczyć w europejskich programach edukacyjnych. 
W perspektywie finansowej 2014-2020 idea uczenia się przez całe życie oraz nacisk na mobilność wciąż stanowią priorytety, które urzeczywistnia nowy program w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu – Erasmus+.

Video about FRSE